Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: 15 - 44 ngày tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 320 tin tuyển dụng việc làm thời gian 15 - 44 ngày tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  thời gian 15 - 44 ngày qua 

Nhân Viên Tư Vấn

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm

Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
18
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 8 điểm

Tổng điểm: 18 điểm

Xem cách tính điểm

.NET Core Developer

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1-2 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1-2 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
45
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 35 điểm

Tổng điểm: 45 điểm

Xem cách tính điểm

Tuyển Nhân Viên Phụ Việc Tại Siêu Thị

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
39
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 29 điểm

Tổng điểm: 39 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Tư Vấn / CSKH

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7.5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7.5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
60
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 50 điểm

Tổng điểm: 60 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
53
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 43 điểm

Tổng điểm: 53 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
29
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 19 điểm

Tổng điểm: 29 điểm

Xem cách tính điểm

ĐIỀU HÀNH TOUR

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
39
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 20 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 9 điểm

Tổng điểm: 39 điểm

Xem cách tính điểm

Tư vấn viên Bảo hiểm - Quản lý tiềm năng

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm