<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Trưởng Nhóm / Giám Sát tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 279 tin tuyển dụng việc làm vị trí Trưởng Nhóm / Giám Sát tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  vị trí Trưởng Nhóm / Giám Sát 

CỬA HÀNG TRƯỞNG K COFFEE

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ
14
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
22
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 12 điểm

Tổng điểm: 22 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên bán hàng

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
155
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 145 điểm

Tổng điểm: 155 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
141
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 131 điểm

Tổng điểm: 141 điểm

Xem cách tính điểm

Operations and Customer Care Leader

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
42
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 32 điểm

Tổng điểm: 42 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] Japanese HR Manager_1800 usd

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  35-42 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  35-42 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

IT comtor

Công ty: CÔNG TY TNHH LHG
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  25-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  25-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 18/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
85
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 75 điểm

Tổng điểm: 85 điểm

Xem cách tính điểm

Kế toán quản trị

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
93
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 83 điểm

Tổng điểm: 93 điểm

Xem cách tính điểm

Chuyên Viên Đào Tạo Khối Doanh Nghiệp

Công ty: CPM VIETNAM JSC
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 89 điểm

Tổng điểm: 99 điểm

Xem cách tính điểm

Kế toán trưởng

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  22-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  22-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
112
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 102 điểm

Tổng điểm: 112 điểm

Xem cách tính điểm