<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Bán Hàng tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 225 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Bán Hàng tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với từ khóa Bán Hàng 

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ
70
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 60 điểm

Tổng điểm: 70 điểm

Xem cách tính điểm

Tuyển CTV nhân viên bán hàng online

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
168
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 158 điểm

Tổng điểm: 168 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  6-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
134
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 124 điểm

Tổng điểm: 134 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
44
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 34 điểm

Tổng điểm: 44 điểm

Xem cách tính điểm

Sales Admin

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Cần tuyển ctv bán mỹ phẩm mùa dịch tại nhà

Công ty: Kose comestic
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/09/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 87 điểm

Tổng điểm: 97 điểm

Xem cách tính điểm

Cần tuyển nhân viên nam/nữ bán mỹ phẩm tại quầy

Công ty: Kose comestic
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-7.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-7.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN ONLINE

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
98
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 88 điểm

Tổng điểm: 98 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
35
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 25 điểm

Tổng điểm: 35 điểm

Xem cách tính điểm