<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Bán Hàng & Tiếp Thị tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 316 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Bán Hàng & Tiếp Thị tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với từ khóa Bán Hàng & Tiếp Thị 

NHÂN VIÊN TELESALE TÀI CHÍNH

Công ty: DIAMONDSTAR
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
59
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 49 điểm

Tổng điểm: 59 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN SỮA ABBOTT

Công ty: DIAMONDSTAR
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Telesales

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
17
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese sale consultant/Marketing (digital marketing) Quận 3

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 22/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Cửa hàng

Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant/Marketing (Digital Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant (Digital Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14.5-32 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14.5-32 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

Công ty: NOVALAND
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/09/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ
16
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm

VỊ TRÍ QUẢN LÝ TELESALE-ADMIN

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
127
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 117 điểm

Tổng điểm: 127 điểm

Xem cách tính điểm