<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Hỗ trợ Laptop tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 568 tin tuyển dụng việc làm quyền lợi Hỗ trợ Laptop tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với quyền lợi Hỗ trợ Laptop 

Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  5-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ
23
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 13 điểm

Tổng điểm: 23 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN GRAPHIC DESIGNER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Thưởng: 300 ngàn VNĐ
15
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kế Hoạch và Cung Ứng

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/11/2021
 Thưởng: 300 ngàn VNĐ
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

UNITY DEVELOPER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SOFTWARE ENGINEER (GOLANG)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SERVER DEVELOPER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-34 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  30-34 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

SENIOR RUBY ON RAILS DEVELOPER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  100-100 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  100-100 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN CHỤP HÌNH - ĐĂNG SẢN PHẨM

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
101
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 91 điểm

Tổng điểm: 101 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 15/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
100
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 90 điểm

Tổng điểm: 100 điểm

Xem cách tính điểm