Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Mức lương từ 10tr ~ 20tr tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 553 tin tuyển dụng việc làm mức lương từ 10tr ~ 20tr tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  có mức lương từ 10tr ~ 20tr 

[Tân Bình/HCM] Logistics Administrator (Japanese+English)_15M Net

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Khu CN cao Q9/HCM] SAP ERP Coordinator tiếng Anh_15M Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kinh Doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Quản Lý

Công ty: Mộc Bài Group
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
60
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 60 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 2/HCM] Nhân viên Kỹ thuật (Từ 2 năm kn)_10-13M Gross + Phụ cấp

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
54
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 54 điểm

Xem cách tính điểm

Kỹ thuật sau bán hàng

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  13-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  13-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
14
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm

Web Developer

Công ty: ELSUN
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
24
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 14 điểm

Tổng điểm: 24 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm

QUẢN LÝ KINH DOANH

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
15
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm