Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Mức lương trên 20tr tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 743 tin tuyển dụng việc làm mức lương trên 20tr tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  có mức lương trên 20tr 

[Bình Thạnh/HCM] Senior Java Developer pv vòng_$ Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-45 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-45 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1/HCM] Java Developer (4slots)_Upto 2500$ Gross

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình/HCM] Project Leader (.Net Project)_Nego

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-80 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-80 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Software Developer (Startup)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  25-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Senior Java Developer

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-41 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  24-41 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Lập trình viên PHP

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình/HCM] Project Manager Digital Marketing_$ Gross

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  35-45 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  35-45 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

[Remote] Video Editor_$ Net

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
64
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 14 điểm

Tổng điểm: 64 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
56
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 56 điểm

Xem cách tính điểm