Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Mức lương dưới 5tr tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 116 tin tuyển dụng việc làm mức lương dưới 5tr tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  có mức lương dưới 5tr 

[Bình Thạnh] Senior Java Developer (Startup)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.025-0.041 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.025-0.041 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Phụ bếp thời vụ mùa tết - 1 tuần

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm

Thực tập sinh Kinh doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1-3 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1-3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Thực tập sinh Kinh doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  3 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

THỰC TẬP SINH MARKETING

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-20 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-20 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
33
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 33 điểm

Xem cách tính điểm

.NET Core Developer

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1-2 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  1-2 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
45
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 35 điểm

Tổng điểm: 45 điểm

Xem cách tính điểm

[Dist 1] BrSE_Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật N2

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.046-0.055 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  0.046-0.055 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN VỆ SINH TÒA NHÀ

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm

TTS Kinh Doanh

Công ty: BIT GROUP
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-100 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-100 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
44
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 34 điểm

Tổng điểm: 44 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên bán hàng Nhà sách Quang Trung

Công ty: Công ty Fabico
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 63 điểm

Tổng điểm: 73 điểm

Xem cách tính điểm