<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Mức lương dưới 5 triệu tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 107 tin tuyển dụng việc làm mức lương dưới 5 triệu tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  có mức lương dưới 5 triệu 

Thực tập sinh Kế toán CÓ LƯƠNG

Công ty: THỂ THAO YES
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1.79-3.9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1.79-3.9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ
17
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm

DevOps Engineer

Công ty: Poccupine
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
18
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 8 điểm

Tổng điểm: 18 điểm

Xem cách tính điểm

INTERNSHIP FRONTEND (REACT NATIVE)

Công ty: Công ty TNHH Aube
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
33
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 33 điểm

Xem cách tính điểm

INTERNSHIP BACKEND (NODEJS+PYTHON)

Công ty: Công ty TNHH Aube
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-3.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên BĐS

Nơi làm việc:  Bình Phước
 Lương:  500 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Phước
 Lương:  500 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm

THỰC TẬP SINH MARKETING

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-10 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-10 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
97
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 87 điểm

Tổng điểm: 97 điểm

Xem cách tính điểm

TTS HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CÓ PHỤ CẤP VÀ HỖ TRỢ THỰC TẬP

Công ty: SAM GLOBAL LTD
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 105 điểm

Tổng điểm: 115 điểm

Xem cách tính điểm

Factory/Senior Factory Co-ordinator

Công ty: Labs Viet Nam
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-2 ngàn VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-2 ngàn VNĐ
Hạn nộp: 18/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
45
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 35 điểm

Tổng điểm: 45 điểm

Xem cách tính điểm

TTS Lập trình FrontEnd- Angular

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-3 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  1-3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 43 điểm

Tổng điểm: 53 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  3-3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
336
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 326 điểm

Tổng điểm: 336 điểm

Xem cách tính điểm