Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Trung thực tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 67 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Trung thực tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  với kỹ năng Trung thực 

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH (NHÂN SỰ/ KẾ TOÁN)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ lý kiêm hành chính nhân sự

Công ty: Chudu24
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
37
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 27 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5.5-6.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN SỮA DINH DƯỠNG

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kế toán

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kinh Doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 23 điểm

Xem cách tính điểm

Bảo vệ tòa nhà

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-7.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-7.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
20
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 10 điểm

Tổng điểm: 20 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 300 ngàn VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 48 điểm

Tổng điểm: 58 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Telesales

Công ty: Việt Medical
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 20 điểm

Tổng điểm: 30 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
184
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 174 điểm

Tổng điểm: 184 điểm

Xem cách tính điểm