<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Kinh doanh tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 90 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Kinh doanh tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với kỹ năng Kinh doanh 

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
70
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 60 điểm

Tổng điểm: 70 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
143
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 133 điểm

Tổng điểm: 143 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 24/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
140
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 130 điểm

Tổng điểm: 140 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh dịch vụ tuyển dụng

Công ty: AZ Consulting
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 24/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
111
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 101 điểm

Tổng điểm: 111 điểm

Xem cách tính điểm

Sales Staff

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
121
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 111 điểm

Tổng điểm: 121 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sale Consultant (Marketing) (Quận 3)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  14-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN - SALE ONLINE

Công ty: CÔNG TY GCSN VN
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ
41
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 31 điểm

Tổng điểm: 41 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 24/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
39
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 29 điểm

Tổng điểm: 39 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CẤP CAO

Công ty: Bảo hiểm FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CẤP CAO

Công ty: BHNT FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm