<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Bán Hàng tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 373 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng Bán Hàng tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với kỹ năng Bán Hàng 

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc làm: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN SỮA ABBOTT

Công ty: DIAMONDSTAR
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
36
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 26 điểm

Tổng điểm: 36 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: 5 triệu VNĐ
70
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 60 điểm

Tổng điểm: 70 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 26/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
132
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 122 điểm

Tổng điểm: 132 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Sales - Marketing

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-42 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-42 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
30
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 20 điểm

Tổng điểm: 30 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Telesales

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
19
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 9 điểm

Tổng điểm: 19 điểm

Xem cách tính điểm

Tuyển CTV nhân viên bán hàng online

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
168
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 158 điểm

Tổng điểm: 168 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Cửa hàng

Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
14
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm