Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: AI tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 66 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng AI tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  với kỹ năng AI 

NHÂN VIÊN UI/UX DESIGN

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên thiết kế nội thất

Công ty: NATHIMEX JSC
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
38
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 28 điểm

Tổng điểm: 38 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
74
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 64 điểm

Tổng điểm: 74 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  3-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 13/11/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Marketing

Công ty: Heritage Group
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  11-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  11-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
35
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 25 điểm

Tổng điểm: 35 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN GRAPHIC DESIGNER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: 300 ngàn VNĐ
114
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 104 điểm

Tổng điểm: 114 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên thiết kế

Công ty: NATHIMEX JSC
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
90
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 80 điểm

Tổng điểm: 90 điểm

Xem cách tính điểm

UNITY DEVELOPER (VR/AR)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
46
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 36 điểm

Tổng điểm: 46 điểm

Xem cách tính điểm

[Remote_HCM] Senior Python Django Engineer

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-55 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  40-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  25-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm