Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Kết quả tìm việc Hà Nội (1,166)

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 30/05/2019
 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Nhân viên Văn phòng

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 30/05/2019
 Lương:  7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

{HAI BÀ TRƯNG -HN} TRƯỞNG PHÒNG R&D (THỰC PHẨM)_Max 60M

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 31/05/2019
 Lương:  25,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

[Hà Nội] TRƯỞNG PHÒNG R&D - upto 60mil

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 31/05/2019
 Lương:  40,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Kế toán công nợ

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 10/05/2019
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên part time

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 15/04/2019
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên tư vấn đào tạo

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 25/04/2019
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên marketing làm việc partime

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 02/05/2019
 Lương:  2,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên hành chính

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 25/04/2019
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Quản lý kinh doanh

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 17/04/2019
 Lương:  10,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ