Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: khong can kinh nghiem (1,578)

NHÂN VIÊN KIỂM TRA HÀNG HÓA TRONG KHO SIÊU THỊ BIG C HCM

Công ty: BIG C ,
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

10 Nhân viên bổ sung HT Big C TPHCM

Công ty: BIG C ,
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NV Bán thời gian theo ca Không yêu cầu bằng cấp

Công ty: BIG C ,
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên trưng bày hàng hóa Siêu Thị Big C HCM Không yêu cầu bằng cấp

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên bán hàng, giữ quầy đồ lao động phổ thông Siêu Thị Big C HCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  8,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Việc Làm Thêm Theo Ca Trong Siêu Thị Big C TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên tư vấn bán hàng trong HT Big C TPHCM

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

BỔ SUNG NHÂN VIÊN SIÊU THỊ BIG C KHÔNG YÊU CẦU CẤP

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  7,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY BÁN HÀNG THU NGÂN

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

20 Nhân viên bán hàng, thu ngân, trưng bày hàng hóa Siêu Thị Big C

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2020
 Lương:  10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ