Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: kỹ năng Quản Lý Ngân Sách

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 219 hồ sơ kỹ năng Quản Lý Ngân Sách

Kết quả tìm hồ sơ theo kỹ năng Quản Lý Ngân Sách 

(Trưởng phòng Kinh doanh) - Nguyễn Hoài Nam 

 • Kinh nghiệm: 4 năm 4 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 5 để xem

Cập nhật. : 05/07/2022

(KẾ TOÁN TRƯỞNG) - Võ Thị Phúc 

 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 32,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 06/04/2022

(Trợ lý) - Nguyen Huynh Bao Ngoc 

 • Kinh nghiệm: 1 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 14,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 31/03/2022

(Kỹ sư/Quản lý) - Nguyễn Văn Cương 

 • Kinh nghiệm: 13 năm 2 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 09/03/2022

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 09/03/2022

(Kế toán thu mua) - Dũng Phạm 

 • Kinh nghiệm: 3 năm 7 Tháng
 •  Nơi làm việc: Đà Nẵng
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 09/03/2022

(Nhân viên kế toán) - Nguyễn Thị Mỹ Linh 

 • Kinh nghiệm: 7 năm 9 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 05/03/2022

(Kế toán tổng hợp) - Duyen Ms. 

 • Kinh nghiệm: 7 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: Đồng Nai
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 16/02/2022

(TRƯỞNG PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC) - ĐÀM VĂN TIẾN 

 • Kinh nghiệm: 8 năm 1 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nam
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 6 để xem

Cập nhật. : 18/01/2022

(Trưởng phòng chất lượng hoặc trưởng phòng sản xuất) - Lê Sỹ Giang 

  Mất 3 để xem

Cập nhật. : 11/01/2022