Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: kỹ năng Phát triển thị trường

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 122 hồ sơ kỹ năng Phát triển thị trường

Kết quả tìm hồ sơ theo kỹ năng Phát triển thị trường 

Kinh doanh/ Điều hành - L.V.T.Thảo 

  Mất 1 để xem

Cập nhật. Hôm qua

Kinh doanh/ Điều hành - V.B.Giang 

 • Kinh nghiệm: 7 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Sales/ Bán hàng - L.Q.Bình 

 • Kinh nghiệm: 5 năm 5 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Nhà hàng, Khách sạn - Đ.V.Cường 

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM, Hà Nội
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Nhà hàng, Khách sạn - D.Bùi 

 • Kinh nghiệm: 10 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM, Hà Nội
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Sales/ Bán hàng - N.Q.Vũ 

 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước

Hàng không/ Hàng hải - N.N.B.Trâm 

 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. : 27/05/2023

Bán lẻ/ Cửa hàng - N.Đ.HƯng 

 • Kinh nghiệm: 7 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 27/05/2023

Marketing - Đ.V.Trí 

 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •  Nơi làm việc: Nghệ An
 •  Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 25/05/2023

Nhà hàng, Khách sạn - L.N.Trung 

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM, Hà Nội
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. : 24/05/2023