Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: kỹ năng Node.js

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 241 hồ sơ kỹ năng Node.js

Kết quả tìm hồ sơ theo kỹ năng Node.js 

Lập trình viên Web - V.P.Hùng 

 • Kinh nghiệm: 9 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật. 4 giờ trước

BACK-END DEVELOPER (GOLANG/PYTHON/NODEJS) - N.Bang 

 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 23,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật. 4 ngày trước

Full stack Developer (Nodejs/React/Vuejs) - N.Q.Bình 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 28,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 5 ngày trước

Lập trình viên Nodejs - D.Đ.Khánh 

 • Kinh nghiệm: 1 năm 2 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật. 5 ngày trước

Thực tập sinh IT NodeJs VueJs - C.Đ.Cường 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 5 ngày trước

Front End Developer (React Native) - N.Đạt 

 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật. 6 ngày trước

Javascript Dev(NodeJS/ReactJS) - H.T.N.Quý 

 • Kinh nghiệm: 2 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 6 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước

Javascript Dev(NodeJS/ReactJS) - N.M.Thọ 

 • Kinh nghiệm: 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 6 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước

Javascript Dev(NodeJS/ReactJS) - N.T.Khang 

 • Kinh nghiệm: 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 6 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước

Back-End Developer - V.Thanh 

 • Kinh nghiệm: 3 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 18,000,000 VNĐ

  Mất 15 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước