Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: kỹ năng Excel Kiểm Toán

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 491 hồ sơ kỹ năng Excel Kiểm Toán

Kết quả tìm hồ sơ theo kỹ năng Excel Kiểm Toán 

kế toán tổng hợp 02 người - T.T.HoÀ 

 • Kinh nghiệm: 5 năm 3 Tháng
 •  Nơi làm việc: Bắc Giang
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 19 giờ trước

Nhân viên văn phòng - T.V.B.Khanh 

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •  Nơi làm việc: Cà Mau
 •  Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên kế toán nội bộ - N.N.Hân 

 • Kinh nghiệm: 10 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên văn phòng - M.T.Hoa 

 • Kinh nghiệm: 4 năm 2 Tháng
 •  Nơi làm việc: Cà Mau
 •  Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Chuyên viên Marketing - Truyền thông Freelancer - N.N.M.Khuê 

 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - T.T.V.Anh 

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội, TPHCM
 •  Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên văn phòng - C.N.T.Hằng 

 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •  Nơi làm việc: Cà Mau
 •  Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Kế toán Tổng hợp - N.T.P.Thanh 

 • Kinh nghiệm: 9 năm 3 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Kế toán Thuế Công ty - T.T.Thanh 

 • Kinh nghiệm: 8 năm
 •  Nơi làm việc: Quảng Ninh
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 4 ngày trước

Nhân viên văn phòng - N.T.Chủi 

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •  Nơi làm việc: Cà Mau
 •  Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 4 ngày trước