Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ theo kỹ năng CRM có 17 CV được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 17 CV xin việc theo kỹ năng CRM

Hồ Quang Huy  - CV   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 5 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

   Phạm Ngọc Long  - Project manager   

 • Kinh nghiệm: 4 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 38,000,000 VNĐ

  Mất 18 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

   Nguyễn Thị Kim Chi  - Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 6 điểm để xem

Cập nhật : 26/05/2020

Waqas Ahmad  - For Job   

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 25/04/2020

Sandeep Kumar  - Sandeep Kumar   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 13/04/2020

Lokendra Kumar Nimesh  - Job   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/03/2020

Parvej alam  - parvejalam'cv   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 13/03/2020

Nguyen Vu Ngan Ha  - NGUYEN VU NGAN HA - RESUME   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 40,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2020

Lativia Grier  - Lativia Grier   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 2,500 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/02/2020

Maha Marhoon Khamis AL Hasani  - Maha Marhoon Al- hasani.   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 1,800 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/02/2020