Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: kỹ năng Cinematic

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 42 hồ sơ kỹ năng Cinematic

Kết quả tìm hồ sơ theo kỹ năng Cinematic 

Nhâp dữ liệu online - N.T.M.Anh 

 • Kinh nghiệm: 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. 6 ngày trước

Nhâp dữ liệu online - N.Sơn 

 • Kinh nghiệm: 4 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. 6 ngày trước

Nhâp dữ liệu online - N.N.Ánh 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 6 ngày trước

Nhâp dữ liệu online - P.T.T.Thúy 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước

Nhâp dữ liệu online - P.P.Thảo 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước

Nhâp dữ liệu online - N.X.Đình 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 17/03/2023

Nhâp dữ liệu online - N.M.Hậu 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 16/03/2023

Nhâp dữ liệu online - H.T.T.Linh 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 09/03/2023

Nhâp dữ liệu online - N.Đ.Thắng 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 09/03/2023

Nhâp dữ liệu online - N.H.Ngọc 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 08/03/2023