Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: kỹ năng API

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 769 hồ sơ kỹ năng API

Kết quả tìm hồ sơ theo kỹ năng API 

IT Phần mềm - Đ.N.Định 

 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật 4 giờ trước

IT Phần mềm - H.H.Tuân 

 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật 8 giờ trước

IT Phần mềm - P.D.Hải 

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 6 để xem

Cập nhật Hôm qua

[TP.HCM] ANGULAR (FRONT-END) (1 SLOT JUNIOR, 1 SLOT SENIOR) - V.B.Quận 

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 6 để xem

Cập nhật 3 ngày trước

IT Phần mềm - D.T.Hieu 

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật 5 ngày trước

IT Phần mềm - N.N.Anh 

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 40,000,000 VNĐ

  Mất 12 để xem

Cập nhật 5 ngày trước

IT Phần mềm - N.V.Tiến 

 • Kinh nghiệm: 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 1,000,000 VNĐ

  Mất 6 để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Software Engineer - Đ.Đ.Huy 

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 34,000,000 VNĐ

  Mất 18 để xem

Cập nhật 6 ngày trước

IT Phần mềm - L.T.Hiếu 

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 17,000,000 VNĐ

  Mất 6 để xem

Cập nhật 6 ngày trước

IT Phần mềm - T.H.Việt 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật 7 ngày trước