Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Truyền hình / Báo chí / Biên tập có 1116 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1116 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Truyền hình / Báo chí / Biên tập

Bùi Đào Ngọc Hân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Trần Hoàng Lộc

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Cao Thị Thanh Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2019

Lê công bình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2019

Hoàng Thị Vân Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/01/2019

Nguyễn Thị Kiều Trang
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/01/2019

Nguyễn Thị Ngân Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/01/2019

Phạm Thị Hồng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/12/2018

Ma Văn Duyệt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tuyên Quang , Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/12/2018

Nguyễn Văn Tú
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/12/2018