Việc Ơi có 447 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Chau Bui

  Chau Bui

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 22 giờ trước

 Cập nhật 22 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Anh

  Nguyễn Thị Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 6 tháng
 :  2 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Huyền My

Huyền My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Phùng Lý Thúy Nga

Phùng Lý Thúy Nga

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,500,000 VNĐ
 :  5,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm
 :  4 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 2 điểm để xem
Đặng Minh Huyền

  Đặng Minh Huyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
phạm chang

phạm chang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Phú Thọ
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 4 tháng
 :  4 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Hường

Đặng Hường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nam
 Lương: 
6,500,000 VNĐ
 :  6,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/02/2018

 Cập nhật : 12/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/02/2018

 Cập nhật : 10/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đường Kiều Ny

Đường Kiều Ny

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 10 tháng
 :  2 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/02/2018

 Cập nhật : 08/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đinh Huyền Trang

  Đinh Huyền Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/02/2018

 Cập nhật : 06/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ