Việc Ơi có 462 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Mang Quốc Cường

  Mang Quốc Cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/10/2017

 Cập nhật : 09/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hou Nhoc Chan San

Hou Nhoc Chan San

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm 5 tháng
 :  3 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/10/2017

 Cập nhật : 06/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan Ngọc Bảo Khuê

Phan Ngọc Bảo Khuê

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 11 tháng
 :  1 năm 11 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 27/09/2017

 Cập nhật : 27/09/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Ngân Hà

  Nguyễn Ngân Hà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
500 USD
 :  500 USD
 Kinh nghiệm: 
4 năm 1 tháng
 :  4 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/09/2017

 Cập nhật : 25/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Phan

  Trần Phan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/09/2017

 Cập nhật : 21/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Thị Nhâm

Bùi Thị Nhâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/09/2017

 Cập nhật : 21/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Pascal Ouendeno

  Pascal Ouendeno

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/09/2017

 Cập nhật : 19/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Khánh Tâm

  Khánh Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/09/2017

 Cập nhật : 19/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Kiều My

  Nguyễn Thị Kiều My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/09/2017

 Cập nhật : 18/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thế Lễ

Nguyễn Thế Lễ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm
 :  2 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/09/2017

 Cập nhật : 15/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ