Việc Ơi có 462 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Phạm Ngọc Hoàng Phương

  Phạm Ngọc Hoàng Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
-1 năm -1 tháng
 :  -1 năm -1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/10/2017

 Cập nhật : 31/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Vũ Pha Lê

  Nguyễn Vũ Pha Lê

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/10/2017

 Cập nhật : 30/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Chờ Uyên Chuyên

Chờ Uyên Chuyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/10/2017

 Cập nhật : 29/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
võ thị kim tình

  võ thị kim tình

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/10/2017

 Cập nhật : 26/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
cao quảng giàu

  cao quảng giàu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/10/2017

 Cập nhật : 19/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Hữu Hậu

  Phạm Hữu Hậu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/10/2017

 Cập nhật : 19/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Mai Thị Mỹ Liên

  Mai Thị Mỹ Liên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 11 tháng
 :  4 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/10/2017

 Cập nhật : 18/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Thang Việt Hà

Thang Việt Hà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,500,000 VNĐ
 :  5,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/10/2017

 Cập nhật : 11/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Thịnh

  Lê Thị Thịnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Nghệ An
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/10/2017

 Cập nhật : 11/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hồng Nguyễn

  Hồng Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/10/2017

 Cập nhật : 11/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ