Việc Ơi có 447 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Phạm Hữu Hậu

  Phạm Hữu Hậu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/10/2017

 Cập nhật : 19/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Mai Thị Mỹ Liên

  Mai Thị Mỹ Liên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 11 tháng
 :  4 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/10/2017

 Cập nhật : 18/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Thang Việt Hà

Thang Việt Hà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,500,000 VNĐ
 :  5,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/10/2017

 Cập nhật : 11/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Thịnh

  Lê Thị Thịnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Nghệ An
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/10/2017

 Cập nhật : 11/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hồng Nguyễn

  Hồng Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/10/2017

 Cập nhật : 11/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Mang Quốc Cường

  Mang Quốc Cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/10/2017

 Cập nhật : 09/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hou Nhoc Chan San

Hou Nhoc Chan San

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm 5 tháng
 :  3 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/10/2017

 Cập nhật : 06/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan Ngọc Bảo Khuê

Phan Ngọc Bảo Khuê

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 11 tháng
 :  1 năm 11 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 27/09/2017

 Cập nhật : 27/09/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Ngân Hà

  Nguyễn Ngân Hà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
500 USD
 :  500 USD
 Kinh nghiệm: 
4 năm 1 tháng
 :  4 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/09/2017

 Cập nhật : 25/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Phan

  Trần Phan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/09/2017

 Cập nhật : 21/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ