Việc Ơi có 462 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Văn Hậu

Nguyễn Văn Hậu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/12/2017

 Cập nhật : 18/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dưới Những Cơn Mưa

  Dưới Những Cơn Mưa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/12/2017

 Cập nhật : 16/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Thị Thúy Oanh

  Huỳnh Thị Thúy Oanh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,500,000 VNĐ
 :  8,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 6 tháng
 :  2 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/12/2017

 Cập nhật : 14/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huy Hoàng

Huy Hoàng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 1 tháng
 :  2 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/12/2017

 Cập nhật : 12/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Minh Thảo

  Lê Thị Minh Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/12/2017

 Cập nhật : 10/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Tuyết Hương

Nguyễn Thị Tuyết Hương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bến Tre
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/12/2017

 Cập nhật : 09/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Sỹ Đan

Nguyễn Sỹ Đan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/12/2017

 Cập nhật : 08/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Thiên

Hoàng Thiên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
100,000 VNĐ
 :  100,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 tháng
 :  2 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 07/12/2017

 Cập nhật : 07/12/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyễn Văn Tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/12/2017

 Cập nhật : 04/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hồ Hiền

  Hồ Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Gia Lai
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2017

 Cập nhật : 27/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ