Việc Ơi có 462 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Phan Nguyễn An Khánh

Phan Nguyễn An Khánh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,500,000 VNĐ
 :  3,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/01/2018

 Cập nhật : 15/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Tiến Nguyễn

Tiến Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/01/2018

 Cập nhật : 11/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Dương Kim Hải

Dương Kim Hải

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 3 tháng
 :  3 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/01/2018

 Cập nhật : 11/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Hà Quốc Phong

  Hà Quốc Phong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2018

 Cập nhật : 10/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Uông Thị Hương Giang

  Uông Thị Hương Giang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 9 tháng
 :  1 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2018

 Cập nhật : 10/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Le Chi Nguyen

Le Chi Nguyen

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm 5 tháng
 :  6 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/01/2018

 Cập nhật : 07/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
HÀ MINH HÙNG

  HÀ MINH HÙNG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/01/2018

 Cập nhật : 07/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
akira mashiro

  akira mashiro

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Phú Thọ
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/01/2018

 Cập nhật : 05/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Mai Hoàng Thiên Ân

Mai Hoàng Thiên Ân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
1,000 USD
 :  1,000 USD
 Kinh nghiệm: 
3 năm 4 tháng
 :  3 năm 4 tháng
 Mất 3 điểm để xem
 Cập nhật : 02/01/2018

 Cập nhật : 02/01/2018
 Mất 3 điểm để xem
Vũ Văn Chung

  Vũ Văn Chung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hưng Yên
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/12/2017

 Cập nhật : 19/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ