Việc Ơi có 462 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần Thanh Quan

Trần Thanh Quan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/01/2018

 Cập nhật : 31/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thúy

  Nguyễn Thị Thúy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/01/2018

 Cập nhật : 31/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thúy

  Nguyễn Thị Thúy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/01/2018

 Cập nhật : 29/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phạm quốc thái

Phạm quốc thái

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,500,000 VNĐ
 :  3,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/01/2018

 Cập nhật : 27/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Ngoc Lan Pham

Ngoc Lan Pham

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm
 :  6 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/01/2018

 Cập nhật : 26/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Hữu Dương

  Hữu Dương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/01/2018

 Cập nhật : 22/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đàm My

  Nguyễn Đàm My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 7 tháng
 :  2 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/01/2018

 Cập nhật : 22/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đỗ Thành Long

  Đỗ Thành Long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/01/2018

 Cập nhật : 21/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đàm Ngọc Hiếu

  Đàm Ngọc Hiếu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/01/2018

 Cập nhật : 20/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
phan văn an

  phan văn an

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 1 tháng
 :  1 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/01/2018

 Cập nhật : 16/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ