Việc Ơi có 447 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Hữu Dương

  Hữu Dương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/01/2018

 Cập nhật : 22/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đàm My

  Nguyễn Đàm My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 7 tháng
 :  2 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/01/2018

 Cập nhật : 22/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đỗ Thành Long

  Đỗ Thành Long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/01/2018

 Cập nhật : 21/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đàm Ngọc Hiếu

  Đàm Ngọc Hiếu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/01/2018

 Cập nhật : 20/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
phan văn an

  phan văn an

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 1 tháng
 :  1 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/01/2018

 Cập nhật : 16/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phan Nguyễn An Khánh

Phan Nguyễn An Khánh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,500,000 VNĐ
 :  3,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/01/2018

 Cập nhật : 15/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Tiến Nguyễn

Tiến Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/01/2018

 Cập nhật : 11/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Dương Kim Hải

Dương Kim Hải

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 3 tháng
 :  3 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/01/2018

 Cập nhật : 11/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Hà Quốc Phong

  Hà Quốc Phong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2018

 Cập nhật : 10/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Uông Thị Hương Giang

  Uông Thị Hương Giang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 9 tháng
 :  1 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2018

 Cập nhật : 10/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ