Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Tiếp thị online có 650 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 650 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Tiếp thị online

Mang Quốc Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/10/2017

Phan Ngọc Bảo Khuê
 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 27/09/2017

Nguyễn Ngân Hà
 • Kinh nghiệm: 4 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,400,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/09/2017

Trần Phan
Trần Phan

  Trần Phan      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/09/2017

Bùi Thị Nhâm

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/09/2017

Khánh Tâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/09/2017

Nguyễn Thị Kiều My
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/09/2017

Nguyễn Thế Lễ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/09/2017

Nguyễn Hữu Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/09/2017

Đặng Thị Hồng Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/09/2017