Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Tiếp thị online có 588 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 588 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Tiếp thị online

Kim Ngân
Kim Ngân

  Kim Ngân      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Ninh Thuận
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/05/2017

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/04/2017

Lê Thị Mỹ Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/04/2017

Nguyễn Thị Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/03/2017

Nishi hikaru
 • Kinh nghiệm: 7 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 22,500,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 03/01/2017

Nhan Văn Út
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Cần Thơ , Cà Mau , ...
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/12/2016

Phạm Thị Mai Tuyên
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Bến Tre
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Thị Miên
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Phan Thị Mỹ Chiền
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016