Việc Ơi có 411 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Bảo Châu Nguyễn

  Bảo Châu Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2017

 Cập nhật : 27/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
dung mai

  dung mai

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/11/2017

 Cập nhật : 23/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Ngân Pháp

Ngân Pháp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,500,000 VNĐ
 :  4,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 6 tháng
 :  2 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/11/2017

 Cập nhật : 13/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Thanh Tân

Dương Thanh Tân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 1 tháng
 :  3 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/11/2017

 Cập nhật : 12/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hải Ngọc

  Nguyễn Hải Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/11/2017

 Cập nhật : 12/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Bé Khánh

  Dương Bé Khánh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/11/2017

 Cập nhật : 11/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Sơn

Lê Sơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/11/2017

 Cập nhật : 10/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Nguyễn Gia Luật

Võ Nguyễn Gia Luật

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
1,000,000 VNĐ
 :  1,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
-1 năm -1 tháng
 :  -1 năm -1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/11/2017

 Cập nhật : 09/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Ngọc nhi

Ngọc nhi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/11/2017

 Cập nhật : 04/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Ngọc Hoàng Phương

  Phạm Ngọc Hoàng Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
-1 năm -1 tháng
 :  -1 năm -1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/10/2017

 Cập nhật : 31/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ