Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Tiếp thị online có 588 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 588 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Tiếp thị online

Nguyễn Thụy Hoàng Yến
 • Kinh nghiệm: 1 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/02/2018

Chau Bui
Chau Bui

  Chau Bui      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/02/2018

Nguyễn Thị Anh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2018

Phùng Lý Thúy Nga
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2018

Đặng Minh Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/02/2018

phạm chang
 • Kinh nghiệm: 4 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/02/2018

Đặng Hường
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nam
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/02/2018

Nguyễn Quốc Khánh
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/02/2018

Đường Kiều Ny
 • Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/02/2018

Đinh Huyền Trang
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/02/2018