Việc Ơi có 447 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Dương Trần Tuấn Đạt

  Dương Trần Tuấn Đạt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/05/2017

 Cập nhật : 11/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Kim Ngân

  Kim Ngân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/05/2017

 Cập nhật : 11/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Ngọc Duyên

  Nguyễn Thị Ngọc Duyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/04/2017

 Cập nhật : 28/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Mỹ Hạnh

  Lê Thị Mỹ Hạnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/04/2017

 Cập nhật : 11/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Tuấn

  Nguyễn Thị Tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/03/2017

 Cập nhật : 17/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nishi hikaru

Nishi hikaru

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
22,500,000 VNĐ
 :  22,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm 3 tháng
 :  7 năm 3 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nhan Văn Út

Nhan Văn Út

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ , Cà Mau , ...
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/12/2016

 Cập nhật : 28/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Mai Tuyên

Phạm Thị Mai Tuyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm
 :  4 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2016

 Cập nhật : 27/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bến Tre
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2016

 Cập nhật : 27/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Miên

Nguyễn Thị Miên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2016

 Cập nhật : 27/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ