Việc Ơi có 462 ứng viên xin việc lĩnh vực Tiếp thị online

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Hữu Hậu

  Nguyễn Hữu Hậu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/09/2017

 Cập nhật : 12/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Thị Hồng Thanh

  Đặng Thị Hồng Thanh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
trần thanh long

  trần thanh long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
700,000 VNĐ
 :  700,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/09/2017

 Cập nhật : 03/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 1 tháng
 :  3 năm 1 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 01/09/2017

 Cập nhật : 01/09/2017
 Mất 2 điểm để xem
Phạm Ngọc Thảo

  Phạm Ngọc Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/08/2017

 Cập nhật : 27/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Văn Phương

  Bùi Văn Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/08/2017

 Cập nhật : 24/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đoàn Duyên

  Đoàn Duyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/08/2017

 Cập nhật : 24/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 22/08/2017

 Cập nhật : 22/08/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn C

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 22/08/2017

 Cập nhật : 22/08/2017
 Mất 2 điểm để xem
nguyễn Hoài nan

nguyễn Hoài nan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  An Giang
 Lương: 
9,559,595 VNĐ
 :  9,559,595 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 18/08/2017

 Cập nhật : 18/08/2017
 Mất 2 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ