Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ theo lĩnh vực có 134,755 CV được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 134,755 CV xin việc theo lĩnh vực

Vũ Văn Điệp  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Ngọc Trãi  - KS Giám sát   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đặng Thành Chí  - Giám sát thi công xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lãnh Quang Ngọc  - Kỹ sư cầu đường   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thuận Đức  - Giám sát xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Lượng  - Kỹ sư   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Đăng Hậu  - Nhân viên kĩ thuật   

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lâm Vũ Phong  - Cán bộ kỹ thuật   

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970