Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ theo lĩnh vực có 139,710 CV được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 139,710 CV xin việc theo lĩnh vực

Nguyễn Hữu Trưởng  - Nhân viên kỹ thuật   

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Ngọc Tin  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thanh Hùng  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Phi Long  - Nhân viên kỹ thuật, giám sát xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Quang Luông  - Kỹ sư hạ tầng đô thị   

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Hưng  - Giám sát công trình   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Văn Hoàng  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Sơn  - Trưởng/ phó bộ phận   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Quý  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thành Đạt  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970