Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thực phẩm & Đồ uống có 2962 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2962 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Thực phẩm & Đồ uống

Nguyễn Công Thọ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 12 giờ trước

Nguyễn Đỗ Hoàng Ngân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Võ tấn đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Hoàng Duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Pham Ngoc Mai Han
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đặng Lan Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn thị yến

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Nguyễn Thị Hoài Thương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/12/2018

Lê thị thanh mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài , Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/12/2018

Phạm Thiều Loan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/12/2018