Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thực phẩm & Đồ uống có 13 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 13 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Thực phẩm & Đồ uống

Trần Phương Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Phạm Huỳnh Trung Hiếu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn bạch yến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2019

Đặng Hoàng Trung Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2019

Trương Thị Nhật Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng , Đà Nẵng
 •   Lương: 20,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2019

Hoang Thi Huong
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/05/2019

Bùi Quế Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/05/2019

Châu Lê Vân Yên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/05/2019

Vũ thành quang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/05/2019

VÕ THỊ THU THẢO
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 16,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019