Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thu mua / Vật tư có 267 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 267 ứng viên xin việc lĩnh vực Thu mua / Vật tư

Lê Thị Kim Liên
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 13 giờ trước

Phan Tuấn Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: ...
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2018

Bùi Thanh Hà
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/07/2018

Trần Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/06/2018

TRẦN THỊ HIỀN YẾN
 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2018

Nguyễn Trần Quang Trung
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/06/2018

Nhung Nguyen
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/06/2018

Trần Thị Nhâm Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/06/2018

Phạm Việt Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 05/06/2018

Võ Thành Đông
 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Vĩnh Long , Tiền Giang , ...
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2018