Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thống kê có 57 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 57 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Thống kê

Thảo Nguyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyen chu tien
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 616 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Trần Ngọc Lâm
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/02/2019

Nguyễn hồ tuyết tâm
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/01/2019

Huỳnh Chí Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/01/2019

Ngô Thị Miền
 • Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/01/2019

Phạm Hào Kim
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/01/2019

Phạm Thị Lam Linh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/01/2019

Hoàng Thị Xuân Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/01/2019