Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Tài chính / Đầu tư có 114 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 114 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Tài chính / Đầu tư

Phạm Hoàng Tùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

Huỳnh Ngọc Hên
Huỳnh Ngọc Hên

Huỳnh Ngọc Hên      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/07/2019

Lê Hà Mai Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tuyên Quang , Hà Nội , ...
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Phan Ngọc Nghĩa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/06/2019

Trần ngọc thúy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2019

Nguyễn Hoàng Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2019

Hồ Quỳnh Anh
Hồ Quỳnh Anh

Hồ Quỳnh Anh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 12/05/2019

Lư Bát Kiện
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/04/2019

NGUYỄN THỊ NGA
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/04/2019

Nguyễn Văn Định

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/04/2019