Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Sản xuất / Vận hành sản xuất có 644 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 644 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Sản xuất / Vận hành sản xuất

Từ Hồng Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

THACH CHANH

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Thị Lệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Thịnh Kaka
 • Kinh nghiệm: 3 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn Tuấn Hùng
 • Kinh nghiệm: 27 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Vĩnh Long
 •   Lương: 35,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Nguyễn xuân Tình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/10/2018

Phạm Thị Thư
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/10/2018

Bùi Thế Phúc
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/10/2018

Nguyễn Văn Việt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/10/2018

Vũ văn hợp
 • Kinh nghiệm: 7 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/10/2018