Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Sản xuất / Vận hành sản xuất có 586 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 586 ứng viên xin việc lĩnh vực Sản xuất / Vận hành sản xuất

Nguyễn Xuân Hòa
 • Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội , Bắc Ninh , ...
 •   Lương: 28,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Trần Đình Tuân
 • Kinh nghiệm: 4 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 21 giờ trước

Nguyễn Văn Quý
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Dương , Hưng Yên , ...
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Trần Ngọc Chung
 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

nguyễn văn huynh
 • Kinh nghiệm: 8 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/08/2018

Trương Văn Họa Sĩ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nam
 •   Lương: 12,500,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2018

Nguyễn Đức Thùy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định , Long An , ...
 •   Lương: 18,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2018

nguyễn hoàng hải
 • Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/08/2018

Huyên Huyên's
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Yên Bái
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2018

Đặng Bá Huấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2018