Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông có 107 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 107 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Trương Hoài Phong
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

HÀ MINH HIẾU
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 17,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Truong thi kim hang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/07/2019

Phan Thị Ánh Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/07/2019

Nguyễn Minh Khôi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/06/2019

Trương Thị Thanh Thuỷ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2019

Thái Lê Hải Ngân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2019

Đào Thị Thuỳ Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2019

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tiền Giang
 •   Lương: 6,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/05/2019

Le Huynh Tuan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 08/05/2019