Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quản lý chất lượng (QA/QC) có 86 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 86 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC)

Trần thị thu trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/04/2019

Huỳnh Kha Ly
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/11/2016

Ho Huu Tin
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 1,100 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/09/2016

Nguyễn Anh Vũ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hòa Bình
 •   Lương: 8,000 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/09/2016

Duong thi hong thao
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/08/2016

Võ Thái Thuận
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lâm Đức Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Văn Phước
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Pham Dang Lam
Pham Dang Lam

  Pham Dang Lam      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Pham Trung Nghi
Pham Trung Nghi

  Pham Trung Nghi      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970