Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quản lý chất lượng (QA/QC) có 703 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 703 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC)

Wajid khan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng , Ninh Thuận , ...
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/03/2019

Trần Đức Hậu

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019

Nguyễn Trần Anh Duy
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019

Do Thi Lan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/02/2019

Lục thị mai ly
 • Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2019

Lê Trần Bích Hoàng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2019

Nguyễn Thị Hồng
 • Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2019

Nguyên Chính Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 14,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/02/2019

Tran Thi Thu Ha
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 18/02/2019

Nguyễn Thị Nguyệt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/02/2019