Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ theo lĩnh vực Phi chính phủ / Phi lợi nhuận có 8 CV được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 8 CV xin việc theo lĩnh vực Phi chính phủ / Phi lợi nhuận

   Lê Thị Dịu  - Chuyên viên   

 • Kinh nghiệm: 5 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 08/05/2020

Dexter Webb  - Dexter Webb   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 16/03/2020

Phan Thanh Phong  - Shihi   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 100,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/02/2020

Bridgette Hewings  - Bridgette Hewings   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 85,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/02/2020

Erin K Murphy  - Retail   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 35,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/02/2020

Lạii vu lũ hoang  - Abx xyz   

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/12/2019

   Hoàng Thị Hồng Minh  - Nghiên cứu/ Phân tích   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 18/06/2019

Trần Thanh Mướt  - Nhân Viên   

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970