Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nông nghiệp có 1093 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1093 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nông nghiệp

Cao Thị Hồng Nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 14,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/11/2018

Nguyễn Đức Lộc
 • Kinh nghiệm: 1 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/11/2018

Lâm Sư Văn
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/10/2018

Phạm đức thắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/10/2018

Phạm Thị Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tuyên Quang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/10/2018

A KTIANG
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/10/2018

Phạm Văn Thiện
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/10/2018

Nguyễn Thị Gấm
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/10/2018

Nguyễn Văn Nguyên

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/10/2018

Mai Tấn Hưng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/09/2018