Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nông nghiệp có 1047 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1047 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nông nghiệp

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Thị Hường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nông Thị Linh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Hùng Tiến

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đoàn Lê Đông Phương
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thị Mỹ Kiều
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Hiền

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lường Văn Đủ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Điện Biên
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Thơ
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Quốc Khánh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970